Karis

I Karis erbjuder vi utrymmen för utbildning och boende, främst för utbildningsproducenterna och dess studerande, men det finns också utrymmen som är avsedda för allmänheten.

På Bangatan i centrum av Karis ligger den nyaste av de fastigheter som administreras av Kustregionens utbildningsfastigheter. Den togs i bruk i början av 2012. Med sina moderna material och sin praktiska planlösning är den ett exempel på hur en välplanerad utbildningsfastighet kan öka motivationen och trivseln bland de studerande. Hela byggnaden är uthyrd till Axxell.

På Stabsgatan finns ett internat som i första hand är avsett för de studerande vid Axxell. De övriga byggnaderna på området har tidigare varit i Axxells användning, men hyrs idag ut till olika aktörer som behöver verksamhetsutrymmen. Där finns också ett auditorium och en gymnastiksal som kan hyras av allmänheten.


UTRYMMEN FÖR UTHYRNING

Kontorslokaler

Kontorslokaler för olika typer av organsationer.


Auditorium

Auditoriet rymmer upp till 300 personer.Bostäder och sommarinkvartering

I Karis finns några bostäder som kan hyras av allmänheten. Under sommarmånaderna kan internatet användas för tillfällig inkvartering av grupper.

Verksamhetsutrymmen

Olika utrymmen (t.ex. bageri och storkök) och verkstäder som lämpar sig för många olika typer av verksamhet.

Ta kontakt

Tel: +358 44 739 7358
Mail: