Om företaget

Kustregionens utbildningsfastigheter upprätthåller och hyr ut utrymmen som i första hand är avsedda för utbildningsverksamhet i kustregionen i södra Finland.

Genom professionell fastighetsförvaltning och effektivt utnyttjande av de egna fastigheterna kan vi skapa mervärde för såväl utbildningsproducenter som ägare. Vi erbjuder attraktiva och välfungerande utrymmen för utbildningsproducenterna i Ekenäs, Karis och Pargas.

Dessutom har vi ett stort antal studiebostäder, som i första hand hyrs ut till studerande vid Novia och Axxell på ovannämnda orter. För allmänheten finns det bostäder, mötesrum, auditorium och festsalar att hyra på de olika verksamhetsorterna.


Styrelsen

Bill Anckar
Monica Avellan
Kaj-Gustaf Bergh

Håkan Fagerström
Sven Holmberg
Stefan Johansson

Lasse Svens
Henrik Johansson, ordförande


Personalen

verkställande direktör
Joakim von Bergmann

Mobil:+358 44 739 7861

underhållschef
Hans Madsén

Mobil:+358 44 739 7382

fastighetssekreterare
Britt-Marie Rehn

Mobil:+358 44 739 7358

fastighetsskötare
(Raseborg, Ekenäs)
André Sjöblom

Mobil:+358 44 739 7862

fastighetsskötare
(Raseborg, Karis)
Roger Morberg

Mobil:+358 44 739 7543

fastighetsskötare
(Pargas)
Ray Palmroos

Mobil:+358 44 739 7786


Ägare

  • Svenska Folkskolans vänner
    www.sfv.fi
  • Hangö stad
    www.hango.fi
  • Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar